close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Konsulat Generalny RP w Edynburgu informuje:

  1. Dokumentami uprawniającymi do wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii są: aktualny paszport lub dowód osobisty nowego typu.
  2. Nie ma obowiązku zgłaszania pobytu ani wymogu aplikowania o pozwolenie na pobyt.
  3. Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy.
  4. Nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę.
  5. Natomiast osoby, które planują pracować przez okres dłuższy niż 1 miesiąc muszą zarejestrować jej podjęcie w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy (formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.workingintheuk.gov.uk zakładka "Schemes and Programmes", następnie "Worker Registration Scheme"). Wraz z wypełnionym formularzem należy wysłać: paszport lub dowód osobisty nowego typu, list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie i zarobki, 2 zdjęcia paszportowe i opłatę 90,- GBP (czek lub "postal order" zakupiony na poczcie).
  6. Osoby pracujące legalnie w Wielkiej Brytanii bez przerwy przez okres 12 miesięcy, uzyskują możliwość swobodnej zmiany pracy bez konieczności jej rejestracji. Osoby takie mogą otrzymać zezwolenie na pobyt (w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego), potwierdzające prawo do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej.
  7. Przy podejmowaniu legalnej pracy jako pracownik lub samozatrudniający się wymagany jest National Insurance Number, który umożliwia rejestrację okresu zatrudnienia. O National Insurance Number należy się starać po znalezieniu pracy. Adres najbliższego biura można znaleźć w placówkach JobCentre lub na stronach internetowych www.jobcentreplus.gov.uk.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: