close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INVERNESS

 • Uprzejmie informujemy, że data kolejnego dyżuru konsularnego w Inverness nie została jeszcze ustalona.

   

  Dyżur odbywa się pod adresem: 30 Huntly Street, Inverness, IV 3 5PR ("Polska parafia")

   

  Informujemy, że opłaty należy wnosić w formie postal order wypełnionego na "Polish Consulate in Edinburgh"(nie ma możliwości wniesienia opłaty gotówką ani kartą). Informacje nt. opłat pobieranych przez urząd znajdą Państwo tutaj.

   

   

  UWAGA: KG RP w Edynburgu informuje, że odbiór paszportów dla osób zamieszkałych w Inverness może nastąpić za pośrednictwem poczty, - osoby wnioskujące o wydanie paszportu powinny dołączyć do przy składaniu wniosku kopertę SPECIAL DELIVERY. Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, adres i kod pocztowy!) oraz opłacona (z naklejonym znaczkiem special delivery lub PAID UP TO).  Na każdy paszport wymagana jest odrębna koperta do 100 g. Paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany we wniosku o wysyłkę adres pocztowy.

  Za błędne zaadresowanie koperty, a tym samym niedoręczenie przesyłki odpowiedzialność ponosi wnioskodawca.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: