close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • TABELA OPŁAT KONSULARNYCH

 •  TOK w walucie: GBP, wg kursu w stosunku do Euro (€)

  (opłaty obowiązują od dnia 04.04.2016)

  Czynności paszportowe

  Wydanie paszportu tymczasowego w innym celu niż na oczekiwanie na paszport małoletniemu do 18 roku życia

  £ 24

  Wydanie paszportu tymczasowego w innym celu niż na oczekiwanie na paszport 10-letni osobie, która w dniu złożenia wniosku miała ukończone 18 a nie ukończyła 70 lat

  £ 32

  Wydanie paszportu 5-letniego małoletniemu do 13 roku życia (jeśli dziecko posiada nr Pesel)

  £ 28

  Wydanie paszportu 10-letniego dla małoletnich w wieku 13-18 lat, uczącej się młodzieży, studentów szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia, emerytów, rencistów i inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi)

  £ 44

  Wydanie paszportu 10-letniego

  £ 88

  Wydanie paszportu 10-letniego oraz paszport tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 10-letni dla małoletnich w wieku 13-18 lat, uczącej się młodzieży, studentów szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia, emerytów, rencistów i inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi)

  £ 56

  Wydanie małoletniemu do 13 roku życia paszportu 5-letniego przed upływem ważności posiadanego paszportu, w miejsce utraconego lub zniszczonego z przyczyn zawinionych przez opiekuna 

  £ 167

  Wydanie paszportu 10-letniego przed upływem ważności posiadanego paszportu, w miejsce paszportu utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza

  £ 262

  Wydanie paszportu 5-letniego oraz paszportu tymczasowego na czas oczekiwania małoletniemu do 13 roku życia

  £ 40

  Wydanie paszportu 10-letniego oraz paszportu tymczasowego na czas oczekiwania osobie dorosłej

  £ 100

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny

  £ 12

   
     

  Inne czynności konsularne

  Wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa

  £ 40

  Zawarcie związku małżeńskiego przed konsulem

  £ 396

  Transkrypcja ( wpisanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego)

  £ 40

  Poświadczenie własnoręczności podpisu

  £ 24

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów stanu cywilnego

  £ 24

  Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem

  £ 24

  Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

  £ 16

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

  £ 40

  Wykonanie czynności konsularnej w trybie pilnym

  £ 24

   

  Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych.

   

  Opłaty przyjmowane są w gotówce w kasie Konsulatu w gotówce, brytyjskimi kartami kredytowymi i debetyowymi lub w formie postal order (zakupionego na poczcie) wystawionego na Polish Consulate in Edinburgh w momencie składania wniosku.

   

  UWAGA: Konsulat nie akceptuje płatności czekami.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: