close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONSUL

 • Dariusz Adler urodził się 30 stycznia 1965 r. w Warszawie.   

   

  W 1994 r. obronił stopień magistra na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Stosunków Międzynarodowych. W 1996 ukończył podyplomowe studia Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej.

   

  Swoją pracę urzędniczą rozpoczął w 1995 roku w zespole Programu Pharowskiego 022, który skierowany był do Organizacji Pozarządowych, realizujących projekty pomocowe w sferze socjalnej. Po jego zakończeniu w 1996 r., p. D.Adler został przyjęty do MSZ do Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, gdzie zajmował się kwestiami współpracy z NATO. Po roku czasu przeszedł do Sekretariatu Ministra zajmując się kwestiami merytorycznej obsługi Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  W 1999 r. objął stanowisko wicekonsula w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. W zasadzie od tego momentu do dnia dzisiejszego zajmuje się kwestiami konsularnymi i Polonii. Po powrocie do kraju trafia do Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ, aby po dwóch latach w 2006 r. objąć stanowisko konsula, kierownika działu Opieki Konsularnej w Konsulacie Generalnym w Londynie. Po okresie trzech lat obejmuje stanowisko kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie. Po upływie kadencji i po powrocie do kraju obejmuje stanowisko naczelnika/kierownika Wydziału Paszportowo-Wizowego MSZ. Posiada stopień dyplomatyczny radcy-ministra.

   

  Interesuje się historią, sportem i gotowaniem.

   

  Jest żonaty i posiada 2 dzieci.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: