close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INSTRUKCJA REJESTRACJI WIZYTY PASZPORTOWEJ

 • Szanowni Państwo, w celu zarezerwowania planowanej wizyty w konsulacie należy dokonać rejestracji. Rejestracja dotyczy spraw związanych ze składaniem wniosku o wydanie paszportu.
  Czynności które nie podlegają obowiązkowi zarezerwowania terminu (rejestracji):
  - odbiór paszportu lub innego dokumentu
   

  PROCES REJESTRACJI:

  1. Proszę wejść na stronę internetową e-konsulat (kliknij)
  2. Z listy rozwijalnej "Kraj" wybrać "Wielka Brytania"
  3. Z listy rozwijalnej "Placówka" wybrać "Edynburg", a następnie jako "Lokalizację" wybrać "Edynburg" (dla dyżuru w Inverness jako lokalizajcę należy wybrać Invreness)
  4. Na dole ekranu wybieramy dla ilu osób rezerwujemy spotkanie, którego dnia i o której godzinie (wyświetlane są jedynie dostępne terminy i godziny) i klikamy "Zarezerwuj termin wizyty"
  5. W "Formularzu wizyty paszportowej" należy uzupełnić wszystkie pola. Na górze wpisujemy dane osoby dokonującej rejestracji, a poniżej wybieramy rodzaj sprawy oraz podajemy inne wymagane informacje dotyczące osoby/osób, dla której/których rezerwowana jest wizyta. Prosimy zwrócić uwagę na właściwe wpisanie daty urodzenia w formacie RRRR-MM-DD (np. 2011-03-21)
  6. Następnie klikamy "Dalej" (przejście do dalszego etapu rejestracji) lub "Anuluj" (anulowanie rezerwowania terminu wizyty w konsulacie). Na nowej stronie ukaże się wypełniony przez Państwa formularz. Następnie klikamy "Anuluj" (anulowanie rezerwacji) lub "Popraw" (możliwość dokonania zmian) lub "Zapisz" (w przypadku poprawności wszystkich zamieszczonych danych należy kliknąć "Zapisz"). Po kliknięciu na "Zapisz" pojawią się dwa pola "Strona główna" (prosimy nie wybierać tej opcji! - powrót do strony głównej programu) oraz "Pobierz potwierdzenie wizyty" (wybieramy tę opcję!). Następnie klikamy na - "Otwórz za pomocą" (na ekranie pojawi się potwierdzenie zarezerwowanej wizyty w formacie pdf.) lub - "Zapisz plik".

  Na formularzu (wydrukowanym bądź zapisanym na dysku) znajduje się data i godzina informująca kiedy jesteście Państwo oczekiwani w naszym urzędzie.Formularz należy wydrukować i z nim oraz z kompletem dokumentów (wykaz koniecznych dokumentów znajduje się na naszej stronie internetowej w "Dziale paszportowym") oraz ich kserokopii pojawić się w konsulacie piętnaście minut przed wyznaczonym terminem, bez kolejki pobrać w okienku wniosek paszportowy i wypełnić go zgodnie ze wzorem znajdującym się na tablicach ogłoszeń.

  Jeżeli z pewnych względów nie możecie się Państwo stawić w naszym urzędzie w zarezerwowanym przez siebie terminie, prosimy o anulowanie wizyty. Można tego dokonać na tej samej stronie na której dokonuje się rezerwacji spotkania. Prosimy zaznaczyć "Wizyty w konsulacie" i z rozwijalnego menu wybrać "Anuluj umówioną wizytę", a następnie wpisać numer i kod znajdujące się na dole wydrukowanego lub zapisanego na Państwa komputerze "Formularza wizyty w konsulacie".

  Z uwagi na bardzo dużą ilość przyjmowanych wniosków, konsulat nie może zagwarantować wydania dokumentu paszportowego na żądany przez wnioskującego termin (jeśli ma on być krótszy niż 1 miesiąc w przypadku paszportu tymczasowego dla dziecka poniżej piątego roku życia i 10 tygodni w przypadku paszportu biometrycznego). Osoby dokonujące rezerwacji (np. wczasów) lub wykupujące bilety przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat nie odpowiada za szkody i koszty petenta mogące powstać z tego powodu.
  Wydanie dokumentu w trybie ekspresowym dotyczy jedynie udokumentowanych sytuacji losowych (np. zgon osoby z najbliższej rodziny, wizyta u lekarza). Dokumentem potwierdzającym jest akt zgonu (faks, mail) lub pismo z przychodni/szpitala z pieczęcią i nazwiskiem lekarza. Wydruk zarezerwowanego biletu lotniczego nie upoważnia do ubiegania się o przyśpieszone wydanie dokumentu paszportowego.

  Osoby, które nie zarejestrują się na wizytę w konsulacie nie będą przyjęte.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: