close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZYKÓW INNYCH, NIŻ JĘZYK ANGIELSKI

 • Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości jest dostępna wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia w zakresie innych niż język angielski języków. Prosimy korzystać z ww. wyszukiwarki w przypadku konieczności przedłożenia tłumaczeń dokumentów (np. na potrzeby spraw o transkrypcję) sporządzonych w innych niż angielski językach.

   

  https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

   

   

  PODSTAWA PRAWNA

  ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1222 z późn.zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: