close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO NA PLATFORMIE EPUAP

 • Platforma ePUAP umożliwia obywatelom załatwianie spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu. Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, a tym samym potwierdzającym jej tożsamość. Profil zaufany w komunikacji elektronicznej ma takie samo zastosowanie jak odręczny podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny. Wykorzystując bezpłatną usługę profilu zaufanego obywatele mogą załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności wizyty we właściwym urzędzie. Za pośrednictwem platformy można np. złożyć wniosek o nowy dowód osobisty oraz załatwiać sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium RP.

   

  Konsulowie RP są jednymi z wielu organów uprawnionych do potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP. Pełna lista punktów potwierdzających (obejmujących np. część banków, oddziały ZUS) dostępna jest na stronie ePUAP. W celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP za pośrednictwem urzędu konsularnego należy założyć konto na ww. platformie, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku należy umówić się na wizytę w Konsulacie, na którą należy przybyć z ważnym dokumentem tożsamości. W celu umówienia wizyty należy wysłać email na adres edinburgh@msz.gov.pl podając swój adres zamieszkania oraz numer telefonu celem ewentualnego oddzwonienia. Konsulat Generalny RP w Edynburgu potwierdza profile zaufane obywateli zamieszkałych w Szkocji lub w Irlandii Północnej.

   

  Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła lub w oparciu o brytyjskie prawo jazdy. Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku. Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

   

  Potwierdzenie zaufanego profilu jest bezpłatne. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie. Obywatel może przedłużyć ważność swojego profilu bezpośrednio poprzez stronę www.epuap.gov.pl.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko na nazwisko męża. Wiem, że mój paszport i dowód osobisty są jeszcze ważne przez kilka tygodni. Czy w związku z tym, w oparciu o paszport lub dowód ze starymi danymi, mogę potwierdzić profil na platformie ePUAP?

  Niestety nie. Profil zaufany można potwierdzić po okazaniu dokumentu potwierdzającego aktualne dane osobowe. W związku z tym pomimo, że Pani dokumenty „na stare nazwisko” zachowują ważność przez cztery miesiące od momentu zmiany danych (termin dla osób zamieszkałych poza granicami RP), to na ich podstawie nie może Pani potwierdzić wniosku o profil zaufany. W takim wypadku zapraszamy najpierw do umówienia wizyty w dziale paszportowym i wymianę paszportu na dokument zawierający aktualne dane.

   

  Czy za pośrednictwem platformy ePUAP mogę złożyć wniosek o dowód osobisty dla mojego dziecka, a jeżeli tak, to czy dziecko powinno założyć sobie swój profil ePUAP czy też wniosek będzie składany z mojego profilu?

  Elektroniczny wniosek o dowód osobisty dla dziecka można złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego rodzica.

   

  Kolega mówił mi, że Konsulat w Edynburgu pomógł mu w uzyskaniu dowodu osobistego. Czy teraz wyrabiacie także dowody osobiste?

  Konsulowie nie są organami administracji uprawnionymi do wydawania dowodów osobistych. Mogą natomiast potwierdzić profil zaufany na platformie ePUAP. Posiadając profil zaufany można złożyć wniosek o nowy dowód osobisty drogą elektroniczną. Niemniej dowód taki będzie czekał do odebrania w urzędzie gminy w Polsce.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  PLATFORMA EPUAP

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1114 z późn.zm.)

  - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1626)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: