close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

 • W Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu istnieje możliwość poświadczenia daty okazania dokumentu. Konsul poświadcza datę okazania dokumentu, a na żądanie stron także godzinę i minutę. Dokument musi spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu prawnego tzn. musi być czytelny, a jego treść nie może być sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. Opłata konsularna za tę czynność wynosi 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  REJESTRACJA WIZYTY W DZIALE PRAWNYM

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 28 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - pkt 6.05 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: