close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZENIE WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII DOKUMENTU

 •  

  W Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu istnieje możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii (odpisu, wypisu) dokumentu (np. kserokopii paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy, odpisu aktu stanu cywilnego). Konsul może poświadczyć odpisy i kopie dokumentów sporządzonych w języku polskim oraz w języku urzędowym państwa przyjmującego (czyli w przypadku konsuli akredytowanych w Wielkiej Brytanii – dokumentów sporządzonych w języku angielskim). Dokument, którego kopię poświadcza konsul musi spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu prawnego tzn. musi być czytelny, a jego treść nie może być sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

   

  W celu poświadczenia zgodności wypisu, odpisu wyciągu lub kopii dokumentu z oryginałem, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym wraz z oryginałem dokumentu oraz jego kopią. Wymagane jest również okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Kopia powinna być sporządzona na papierze formatu A4. W przypadku dokumentów wielostronicowych (np. paszportów) – jako kopia zadrukowana dwustronnie.

   

  Opłata konsularna za tę czynność wynosi 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  REJESTRACJA WIZYTY W DZIALE PRAWNYM

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 28 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - pkt 6.03 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w   sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: