close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • "POŚWIADCZENIE ŻYCIA" (NA POTRZEBY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH)

 •  

  W Konsulacie Generalny RP w Edynburgu istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty”. Zgodnie z obowiązującym prawem, istnienie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych potwierdza wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz, który raz w każdym roku kalendarzowym jest przekazywany emerytom i rencistom przez właściwy organ rentowy. Własnoręczność podpisu osób zamieszkałych za granicą może potwierdzić m.in. upoważniona osoba w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym.

  Z uwagi na obowiązujące w tym wypadku terminy ustawowe osoby pragnące poświadczyć podpis pod ww. poświadczeniem przyjmujemy bez kolejności zapisów internetowych, w zwykłych godzinach pracy naszego urzędu.

   

  Potwierdzenie własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania” jest bezpłatne.

   

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 28 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 887 z późn.zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: