close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPORZĄDZANIE TŁUMACZEŃ KONSULARNYCH

 • W Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu istnieje możliwość sporządzania konsularnych tłumaczeń dokumentów urzędowych oraz sprawdzania i poświadczania tłumaczeń sporządzonych przez inne podmioty. Tłumaczenie dokonywane jest z oryginalnego dokumentu, a nie np. ze skanu przesłanego mailem na adres Konsulatu. W związku z tym istnieje konieczność przynajmniej jednokrotnego okazania oryginału dokumentu. Tłumaczenia sporządzone przez konsula mają taką samą moc prawną jak czynności wykonane przez tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej. Opłata konsularna uzależniona jest od rodzaju tłumaczonego dokumentu i jego objętości.

   

  Obowiązujący taryfikator:

   

  1. Sporządzenie lub poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski dokumentów powtarzalnych (odpisów akt stanu cywilnego, wypisów z Krajowego Rejestru Karnego, aktów naturalizacji etc.) – 24 GBP.
  2. Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski dokumentów o charakterze niepowtarzalnym - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia24 GBP.
  3. Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski dokumentów o charakterze niepowtarzalnym - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia72 GBP.

   

  Opłata konsularna za tę czynność wynosi 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  Konsulat Generalny RP w Edynburgu zachęca do korzystania z usług tłumaczy przysięgłych, wykonujących zawód na terytorium Wielkiej Brytanii.

   

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. REJESTRACJA WIZYTY W DZIALE PRAWNYM
  2. LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 47 Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzonej w Londynie dnia 23 lutego 1967 roku (Dz.U z 1971 roku, Nr 20, poz. 192 z późn.zm.),

  - art.31 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 487 z późn.zm.),

  - pkt 6.08-6.10 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: