close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAWA PRACOWNICZE

 •  

  I. Informacje nt. praw i obowiązków pracowniczych, instytucji zajmujących się doradztwem oraz mediacją między pracownikiem i pracodawcą w Szkocji można znaleźć na stronach internetowych:

   

  www.worksmart.org.uk - informacje na temat szkockiego prawa pracy oraz uprawnień pracowniczych;

   

  www.direct.gov.uk/agencyworkers - porady dla pracowników zatrudnianych poprzez agencje pracy;

   

  Inspektorat Standardów Agencji Zatrudnienia (Employment Agency Standards Inspectorate), Tel.0845 955 5105, E-mail: eas@berr.gsi.gov.uk – instytucja powołana m.in. do rozpatrywania skarg na agencje pośrednictwa pracy;

   

  www.acas.org.uk – Agencja Doradztwa, Mediacji i Arbitrażu (Advisory Concilliation and Arbitration Service – ACAS), Tel. 0845 738 3736 – agencja zajmująca się doradztwem i mediacją w sprawach pracowniczych;

   

  www.gla.defra.gov.uk – Agencja ds. Wydawania Licencji dla Pośredników Pracy (Gangmasters Licensing Authority – GLA), Tel. 0845 602 5020, E-mail: communications@gla.gsi.gov.uk – agencja zajmująca się ochroną przed wykorzystywaniem pracowników zatrudnionych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, zbieraniu małży oraz przetwórstwie i pakowaniu w ww. sektorach;

   

  www.stuc.org.uk  – Szkocki Kongres Związków Zawodowych (Scottish Trade Union Congress), Tel. 0870 600 4882 lub 0141 337 8100;

   

  www.hse.gov.uk – Inspektorat Zdrowia I Bezpieczeństwa Pracy (Health and Safety Executive), Tel. 08701 545 500;

   

  www.eoc.org.uk – Komisja ds. Równouprawnienia (Equal Opportunities Commision), Tel. 0845 601 5901;

   

  www.cre.gov.pl – Komisja ds. Równouprawnienia pod względem rasowym (Commision for Racial Equaliry), Tel. 020 7939 0000;

   

  www.emk.org.uk - Centrum Prawne ds. Mniejszości Etnicznych (Ethnic Minorities Law Centres), adres: 41 St Vincent Place, Glasgow G1 2ER, Tel: 0141 204 2888 oraz www.lsa.org.uk -  Agencja Usług Prawnych (Legal Services Agency), adres: Fleming House, 134 Renfrew Street, Glasogw G3 6TS, Tel: 0141 353 3354 – instytucje udzielające porad prawnych, m.in.  w zakresie spraw pracowniczych;

               

  www.lawscot.org.uk - Szkockie Stowarzyszenie Prawników ((the Law Society of Scotland), do którego można  zwrócić się o zarekomendowanie prawnika do reprezentowania w sprawach ze stosunku pracy.

   

   

  II.  Informacje nt. praw i obowiązków pracowniczych, instytucji zajmujących się doradztwem oraz mediacją między pracownikiem i pracodawcą w Irlandii Północnej  można znaleźć na stronach internetowych:

   

  www.lra.org.uk – Agencja ds. Stosunków Pracy (Labour Relations Agency) – instytucja udzielająca porad i prowadząca mediacje w sprawach pracowniczych. Na stronie internetowej dostępny jest również Kodeks Postępowania Agencji ds. Stosunków Pracy (LRA Code of Practice), dotyczący procedur postępowania dyscyplinarnego oraz składania zażaleń. Informacje telefoniczna można uzyskać pod Tel. (028) 9032 1442 (poprosić o połączenie z „Enquiry Point”);

   

  www.gla.defra.gov.uk – Agencja ds. Wydawania Licencji dla Pośredników Pracy (Gangmasters Licensing Authority – GLA), Tel. 0845 602 5020, E-mail: communications@gla.gsi.gov.uk – agencja zajmująca się ochroną przed wykorzystywaniem pracowników zatrudnionych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, zbieraniu małży oraz przetwórstwie i pakowaniu w ww. sektorach;

   

  www.equalityni.org – Komisja ds. Równouprawnienia dla Irlandii Północnej (Equality Commission for Northern Ireland), Tel. (028) 9050 0600 – instytucja zajmująca się kwestiami równouprawnienia i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy;

   

  www.hseni.gov.uk – Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy dla Irlandii Północnej (Health and Safety Executive for NI), Tel. 0800 0320 121 – zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy;

   

  www.ictuni – Komitet Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych w Irlandii Północnej (Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Unions  -

  ICTU);

   

  Inspektorat ds. Agencji Zatrudnienia (Employment Agency Inspectorate), Tel. 028 9025 7554, E-mail: eai@delni.gov.uk – instytucja powołana m.in. do rozpatrywania skarg na agencje pośrednictwa pracy (formularz skargi na stronie internetowej www.delni.gov.uk/eai).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: