close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO, SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 • Konieczność odtworzenia sporządzonego za granicą aktu stanu cywilnego może mieć miejsce w dwóch sytuacjach: jeżeli uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub jeżeli wiąże się z poważnymi trudnościami. Przy czym odtwarzany dokument musi, według prawa miejsca jego sporządzenia, stanowić akt stanu cywilnego. W takim wypadku do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce należy skierować wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego. Wniosek można skierować także za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy lub osoba mająca interes prawny. W przypadku odtwarzania aktu zgonu także osoba, która wykaże interes faktyczny. Kierownik, który odtworzył treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

   

  Wymagane dokumenty:

  -  wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego,

  - dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (lub ich uwierzytelniona kopia) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

   

  Opłata za przyjęcie wniosku o odtworzenie aktu wynosi 40 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza, postal order płatny na Polish Consulate in Edinburgh. Nasz urząd nie przyjmuje płatności czekami.

   

  UWAGA! W Wielkiej Brytanii istnieje sprawnie działający system rejestracji akt stanu cywilnego, obejmujący zdarzenia od 1900 roku. Uzyskanie dodatkowych odpisów z miejscowych rejestrów nie wiąże się z żadnymi problemami. W związku z tym problematyka związana z odtwarzaniem akt stanu cywilnego jest nieobecna w praktyce naszego urzędu. Zamiast odtwarzać akta stanu cywilnego należy zwrócić się do Konsulatu z wnioskiem o wydobycie nowego odpisu z miejscowych akt stanu cywilnego, a następnie złożyć wniosek o jego transkrypcję w polskim rejestrze stanu cywilnego (więcej informacji w zakładkach WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO ZE SZKOCKIEGO LUB PÓŁNOCNOIRLANDZKIEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO, TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO, TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO, TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO).

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 109-112 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - pkt 7.06 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: