close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • REJESTRACJA URODZENIA LUB ZGONU DLA KTÓREGO NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT STANU CYWILNEGO

 • Rejestracja urodzenia lub zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego może mieć miejsce w dwóch sytuacjach: po pierwsze jeżeli w państwie urodzenia albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (nie dotyczy Wielkiej Brytanii); po drugie w państwach w których jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, ale zdarzenie nie zostało odnotowane w prowadzonych rejestrach.

   

  Wymagane dokumenty:

  - wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego,

  - inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia zdarzenia za granicą, wydane przez właściwy podmiot zagraniczny,

  - tłumaczenie przysięgłe dowodów nastąpienia zdarzenia za granicą.

   

  Za przyjęcie przez konsula do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu pobiera się opłatę konsularną w wysokości 40 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza, postal order płatny na Polish Consulate in Edinburgh. Nasz urząd nie przyjmuje płatności czekami.

   

  UWAGA! Z uwagi na okoliczność, iż w Wielkiej Brytanii istnieje sprawnie działający system rejestracji akt stanu cywilnego, problematyka związana z rejestrowaniem zdarzeń dotyczących stanu cywilnego jest nieobecna w praktyce Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu.

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - art. 34 pkt 14) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - pkt 7.07 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: