close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) AKTU ZGONU W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 • Transkrypcja aktu zgonu polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu zgonu, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji. Wniosek o transkrypcję aktu zgonu można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika do urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Dokonanie transkrypcji aktu zgonu nie jest warunkiem koniecznym wydania zaświadczenia na przewóz zwłok lub zaświadczenia na przewóz prochów.  

   

  Opłata za przyjęcie wniosku o transkrypcję w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu wynosi 40 GBP. W przypadku jeżeli wiąże się to z koniecznością sporządzenia tłumaczenia aktu zgonu należy uiścić dodatkowe 24 GBP. Zachęcamy Państwa do korzystania z usług tłumaczy z naszej LISTY TŁUMACZY PRZYSIEGLYCH.

   

  W przypadku dokonywania transkrypcji aktów zgonu należy przedłożyć następujące dokumenty:

  - wniosek o transkrypcję (dostępny pod TYM LINKIEM lub w siedzibie urzędu),

  - oryginał brytyjskiego aktu zgonu (w przypadku dokonywania transkrypcji aktów zgonu państw trzecich należy zalegalizować akt, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie podlega on legalizacji – patrz zakładka LEGALIZACJA DOKUMENTÓW),

  - tłumaczenie przysięgłe brytyjskiego aktu zgonu (więcej w zakładce LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH, ewentualnie w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu można wykonać tłumaczenie konsularne aktu za dodatkowe 24 GBP),

  - numer polskiego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa zmarłego z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” lub wskazanie urzędu stanu cywilnego w którym zostały sporządzone.

   

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU ZGONU
  2. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ

    

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 104 i 105 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - art. 46 pkt 1a) Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzoną w Londynie dnia 23 lutego 1967 roku (Dz.U z 1971 roku, Nr 20, poz. 192 z późn.zm.),

  - pkt. 6.10 oraz 7.06 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237),

  - Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 938),

  - art. 8 Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735),

  - art. 2 Konwencji nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: