close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

 •  

  UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU  CYWILNEGO

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu. Postępowanie związane z uzupełnieniem treści aktu stanu cywilnego zawiera ograniczenia dowodowe - w szczególności musi opierać się na wcześniej sporządzonych aktach stanu cywilnego (mogą to być także akta stanu cywilnego innych państw niż Polska lub Wielka Brytania, w takim wypadku może jednak zachodzić konieczność LEGALIZACJI DOKUMENTÓW) lub innych dokumentach stwierdzających stan cywilny. Nie ma możliwości sprostowania aktu w oparciu np. o dane z dokumentów tożsamości.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. WNIOSEK o uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
  2. odpis aktu stanu cywilnego wymagający uzupełnienia,
  3. dowody z wcześniejszych aktów stanu cywilnego (np. podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców lub akty urodzeń rodziców jeśli nie są oni małżeństwem),
  4. do wglądu dokumenty tożsamości (paszporty/ dowody osobiste).

  Opłata konsularna za uzupełnienie aktu stanu cywilnego wynosi 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza, postal order płatny na "Polish Consulate in Edinburgh". Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

   

  SPROSTOWANIE  TREŚCI AKTU STANU  CYWILNEGO

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, podlegają one sprostowaniu. Podobnie jak w przypadku uzupełniania treści aktu stanu cywilnego, postępowanie związane ze sprostowaniem aktu zawiera ograniczenia dowodowe - w szczególności musi opierać się na wcześniej sporządzonych aktach stanu cywilnego (mogą to być także akta stanu cywilnego innych państw niż Polska lub Wielka Brytania, w takim wypadku może jednak zachodzić konieczność LEGALIZACJI DOKUMENTÓW) lub innych dokumentach stwierdzających stan cywilny. Nie ma możliwości sprostowania aktu w oparciu np. o dane z dokumentów tożsamości.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. WNIOSEK o sprostowanie aktu stanu cywilnego,
  2. odpis aktu stanu cywilnego podlegający sprostowaniu,
  3. dowody z wcześniejszych aktów stanu cywilnego (np. akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktów urodzenia rodziców jeśli nie są małżeństwem; akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia małżonków; akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego),
  4. do wglądu dokumenty tożsamości (paszporty/ dowody osobiste).

  Opłata konsularna za sprostowanie aktu stanu cywilnego wynosi 24 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza, postal order płatny na "Polish Consulate in Edinburgh". Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  PRZYDATNE LINKI

   

  1. WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
  2. WNIOSEK O SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
  3. REJESTRACJA WIZYTY W KONSULACIE W SPRAWIE PRAWNEJ.

    

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 35-38 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064 z późn. zm.),

  - pkt. 7.10 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: