close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • POTWIERDZENIE DANYCH W PROJEKCIE PROTOKOŁU DZIEDZICZENIA

  • W Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu istnieje możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie potwierdzenia danych zamieszczonych w projekcie protokołu dziedziczenia oraz wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem.

     

    W Polsce można przeprowadzić postępowanie spadkowe na dwa sposoby. W formie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (prowadzonego przed sądem) albo w formie aktu poświadczenia dziedziczenia (sporządzanego przed notariuszem). Jeżeli pozostali członkowie rodziny, zamieszkali w Polsce, zdecydowali się na to drugie rozwiązanie, to ich krewni (zamieszkali na terytorium naszego okręgu konsularnego) mogą złożyć w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu oświadczenia w przedmiocie potwierdzenia danych zamieszczonych w projekcie protokołu dziedziczenia oraz wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem. Na każdorazowe przeprowadzenie tej procedury konsul musi otrzymać indywidualną zgodę Ministra Sprawiedliwości, wydawaną na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. W związku z tym należy liczyć się z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na jej pełne przeprowadzenie. Ponadto wymaga się przedłożenia dwóch wypisów projektu, sporządzonego przed polskim notariuszem oraz wylegitymowania się ważnym dokumentem tożsamości.

     

    Koszt przyjęcia przez konsula oświadczenia w przedmiocie potwierdzenia danych zamieszczonych w projekcie protokołu dziedziczenia oraz wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem wynoszą 159 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

     

    UWAGA! Ten tryb nie jest związany z odrzuceniem spadku. Jeżeli pozostali członkowie rodziny odrzucali spadek przed notariuszem w Polsce, to ich krewni zamieszkali za granicą mogą złożyć oświadczenia przed konsulem, bez żadnych dodatkowych formalności Z tą jedyną różnicą, że muszą później sami przedłożyć to oświadczenie w sądzie spadku (więcej informacji patrz ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU LUB O PRZYJĘCIU SPADKU). W takim wypadku pobiera się zwykłą opłatę za urzędowe poświadczenie podpisu w wysokości 24 GBP.

     

    Z uwagi na skomplikowany i kilkuetapowy przebieg procedury zapisy umawiane są indywidualnie, z pominięciem platformy e-konsulat. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt na adres: edinburgh@msz.gov.pl (wymagane jest podanie adresu zamieszkania w Wielkiej Brytanii).

     

    PRZYDATNE LINKI

    KRAJOWA RADA NOTARIALNA

     

    PODSTAWA PRAWNA

    - art. 95ca § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1796 z późn. zm.),

    - art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

    - pkt 6.06 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: