close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • Aby sprowadzić z zagranicy do Polski ciało zmarłego lub jego prochy należy uzyskać zaświadczenie konsula na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. W celu uzyskania ww. zaświadczenia konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

   

  W przypadku sprowadzania zwłok zmarłego:

  W przypadku sprowadzania prochów zmarłego:

   

  1. Decyzji starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na planowane miejsce pochówku ciała, zezwalającej na przewiezienie ciała do Polski i pochówek. Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji może zwrócić się rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy.
  2. Aktu zgonu  lub tymczasowego aktu zgonu, a w szczególnych przypadkach gdy poród nastąpił przed 24 tygodniem ciąży zaświadczenie od lekarza.
  3. Zaświadczenia medycznego, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną. 
  4. Oświadczenia zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały umieszczone w metalowej trumnie, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać.

   

   

  1. Decyzji starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na planowane miejsce pochówku prochów, zezwalającej na przewiezienie prochów do Polski i pochówek. Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji może zwrócić się rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy.
  2. Aktu zgonu  lub tymczasowego aktu zgonu, a w szczególnych przypadkach gdy poród nastąpił przed 24 tygodniem ciąży zaświadczenie od lekarza.
  3. Zaświadczenia o kremacji.
  4. Zaświadczenia z krematorium, że urna jest wykonana z materiału nadającego się do transportu, że została szczelnie zamknięta oraz że w środku umieszczono prochy ludzkie.

   

   

  Od wydania zaświadczenia na przewóz zwłok lub prochów pobierana jest opłata konsularna w wysokości 40 GBP. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty płatnicze, postal order płatny na „Polish Consulate in Edinburgh”. Konsulat nie akceptuje płatności czekami.

   

  Uwaga! Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe, w sprawach o wydanie zaświadczenia nie ma konieczności rejestrowania sprawy za pośrednictwem platformy e-konsulat! Prosimy o bezpośredni kontakt z naszym urzędem: edinburgh@msz.gov.pl.

   

   

  BROSZURA INFORMACYJNA ZGON W SZKOCJI (W OBLICZU SAMOBÓJSTWA)

   

   

  PODSTAWA PRAWNA

  - art. 34 pkt 10) oraz 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),

  - art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2126 z późn. zm.),

  - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 roku, Nr 249, poz. 1866),

  - pkt 4.02 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: