close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROCEDURA REKRUTACJI RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 •  

  Procedura rekrutacji rodziców zastępczych w Wielkiej Brytanii nie jest skomplikowana, muszą oni spełnić jednak kilka podstawowych wymogów:  

  - wiek powyżej 21 lat (uwaga: urzędy lokalne mają różne warunki dotyczące wymaganego wieku)

  -   oddzielny pokój dla dziecka, (mieszkanie/dom nie musi być własnością, może być wynajmowane)

  -  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kontakt w sprawach życia codziennego, pracownikami służb socjalnych oraz uczestnictwo w wymaganych szkoleniach

  - otwartość, umiejętność budowania relacji i współpracy, cierpliwość, empatia, zaangażowanie w powierzoną rolę, zrozumienie aspektów różnorodności kulturowej 

  - stan cywilny, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe nie mają wpływu na proces rekrutacji.

   

  Krok po kroku:

   

  1.Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organizacją prowadzącą rekrutację rodzin zastępczych

  Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym mogą wyszukać właściwy urząd prowadzący rekrutację na następującej stronie internetowej:

   https://www.gov.uk/apply-foster-child-council

  Niektóre urzędy lokalne prowadząc rekrutację korzystają ze wsparcia organizacji charytatywnych i niezależnych agencji. Dane kontaktowe do właściwej instytucji można uzyskać za pomocą poniższego linku:

  http://www.fosterline.info/find-a-fostering-service/

   

  2. Zbierz informacje i podejmij decyzję

  Na stronach internetowych władz lokalnych zamieszczone są szczegółowe informatory dotyczące procedury rekrutacji rodzin zastępczych, informacje dotycząc wsparcia finansowego, psychologicznego i poradnictwa rodzinnego dla opiekunów zastępczych. Urzędy lokalne organizują również cykliczne, otwarte spotkania informacyjne.

  Przykład poniżej:

  https://www.camden.gov.uk/ccm/content/social-care-and-health/services-forchildren-and-families/fostering-and-adoption/could-you-foster/

  lub

  http://www.manchester.gov.uk/fostering

  http://www.adoptionandfostering.hscni.net/fostering (Irlandia Północna)

   

  3.Dopełnij formalności i czekaj na wynik rekrutacji

  Sprawdź, czy złożyłeś wszystkie wymagane dokumenty i wziąłeś udział w obowiązkowych warsztatach psychoedukacyjnych. W ramach procedury ma miejsce również wizyta pracownika socjalnego w Twoim domu, którego zadaniem jest ocena warunków mieszkaniowych i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, a także kilka sprawdzeń w instytucjach zewnętrznych (m.in. karalność, wywiad dot. stanu zdrowia). Decyzja podejmowana jest w terminie do 6 miesięcy.

   

  Poradnictwo i wsparcie

  Decyzja o rodzicielstwie zastępczym to ważna, osobista decyzja w życiu każdego człowieka. Możesz porozmawiać o swoich planach, wątpliwościach związanych z przyjęciem roli rodzica zastępczego korzystając z porad specjalistów

  Fosterline 0800 0407675

  http://www.fosterline.info/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: