close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DEPORTACJA - INFORMACJE OGÓLNE

 •  

  Wielka Brytania to państwo, które dba o bezpieczeństwo oraz interesy swoich obywateli. Z tego względu imigranci przybywający na Wyspy powinni szczególnie rygorystycznie przestrzegać prawa, aby nie podpaść miejscowym władzom. W przeciwnym razie może bowiem dojść do deportacji.

   

  Na pierwsze wyznaczone spotkanie w Home Office warto po otrzymaniu wezwania dotyczącego deportacji zawnioskować o udział tłumacza z urzędu ze względu na słabą znajomość specjalistycznego języka angielskiego dotyczącego procedury  ( Home Office może się przychylić do naszej prośby) lub zawnioskować o możliwość uczestnictwa w spotkaniu osoby prywatnej w charakterze tłumacza celem właściwego zrozumienia zadawanych pytań i udzielania właściwych odpowiedzi.

   

  Decyzję związaną z deportacją obywatela polskiego wydaje Home Office czyli odpowiednik polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Główny pretekst do podjęcia takiej decyzji jest założenie, że osoba stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Zdarzyć się tak może jeżeli byliśmy skazani prawomocnym wyrokiem w Polsce lub Wielkiej Brytanii.

   

  Gdy otrzymaliśmy taką decyzję musimy natychmiast podjąć kroki aby uniknąć naszej deportacji. Na złożenie apelacji mamy 20 roboczych dni czyli 4 tygodnie, musi ona dojść do Home Office przed upłynięciem tego terminu. Apelacja musi zawierać powody dla których decyzja o deportacji powinna zostać zmieniona. Nasza argumentacja może być różna, ale możemy przedstawić następujące powody:

   

  - w UK skupia się teraz nasze życie ( nauka w UK, praca w UK)  

  - brak rodziny w Polsce,

  - zamieszkiwanie na terenie UK wraz z rodziną,

  - posiadanie brytyjskiego paszportu,

  - nabycie prawa do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii poprzez mieszkanie na jej terenie przez ponad 5 lat,

  - opieka nad osobami nieletnimi ( dziećmi, rodzeństwem, osobami starszymi)

  - nieskazitelna opinia,

  - niekaralność,

  - uczestniczenie w życiu publicznym w Wielkiej Brytanii ( przynależność do organizacji miejscowych: fundacje, stowarzyszenia itp.)

   

  W pierwszej kolejności musimy zebrać odpowiednie dokumenty świadczące o naszym pobycie w Wielkiej Brytanii:

   

  - pozytywna opinia od pracodawcy, landlorda lub innej osoby może się bardzo przydać. Najlepiej gdy jest ona przygotowana przez osobę profesjonalną. Pamiętajmy aby nasz list nie był tylko krótkim opisem, postarajmy się aby był on bardziej rozbudowany zawierał szczegółowe detale na temat naszej osoby.

  - świadectwa i referencje ze szkoły lub szkół, uniwersytetu,

  - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu (JP) lub informacje o leczeniu specjalistycznym, które jest prowadzone na terenie Wielkiej Brytanii,

  - decyzje o niepełnosprawności,

  - referencje od sąsiadów,

  - rejestracja i uczestnictwo w lokalnych wyborach,

  - zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce,

  - dokumenty świadczące o odbytych wolontariatach na rzecz organizacji miejscowych itp.

   

  Po zebraniu dokumentów i opinii od innych musimy napisać apelacje do Home Office. Musimy przedstawić im dokładną sytuację w jakiej się znajdujmy oraz dlaczego deportowanie nas z UK będzie niekorzystną decyzją nie tylko dla nas, ale również dla innych osób ze społeczeństwa. Naszym zadaniem jest przedstawienie historii, która jest wiarygodna, poparta załączonymi dokumentami i stwarza realne podstawy do tego aby osoba decyzyjna przychyliła się do naszej prośby. Dobrze przygotowana odpowiedź może zniechęcić Home Office do deportacji jeżeli będą sobie zdawać sprawę że czeka ich długa walka w sądzie, która może zakończyć się wypłatą odszkodowania.

   

  Może się tak zdarzyć że pomimo naszych starań Home Office podejmie decyzję o naszej deportacji. Może to oznaczać, że zostaniemy zabrani do tzw. detention centre, z którego w dość krótkim czasie zostaniemy przewieziemy do Polski. Naszą ostatnią szansą  na zmianę tej decyzji jest apelacja do trybunału - może być ona prowadzona z poza terenu Wielkiej Brytanii. Powoduje to, że jest to proces trudny do koordynowania.

   

  Największe szanse daje skierowanie sprawy bezpośrednio do adwokata i pozwolenie mu na zajęcie się tym problem. Niestety taka reprezentacja nie jest tania.

   

  Postępowanie sądowe

   

  Decyzję o deportacji podejmuje Magistrates Court. Aby uniknąć wydalenia z Wielkiej Brytanii, obcokrajowiec musi udowodnić, że łamałaby ona prawa człowieka.

   

  W praktyce skuteczna linia obrony opiera się przede wszystkim na argumentach społeczno-rodzinnych, wskazujących na szkodliwość deportacji dla rodziny i społeczności, w której żyje osoba skazana. Już od pierwszego posiedzenia oskarżony powinien postarać się o wsparcie dobrego adwokata, który przygotuje spójną linię obrony, ponieważ każdy podniesiony argument na początkowym etapie procesu jest uwzględniamy podczas kolejnych etapów.

   

  Od decyzji podjętej przez  Magistrates Court przysługuje apelacja do High Court, na której wniesienie zainteresowany ma czas 7 dni.

   

  Jeśli również wyrok ze strony High Court będzie niezadowalający, w ciągu 14 dni można się od niego odwołać, ale najpierw trzeba uzyskać na to pozwolenie, co nie jest łatwym zadaniem. W przypadku powodzenia kolejna rozprawa odbywa się Supreme Court w przeciągu ok. 1,5 roku.

   

  Teoretycznie najwyższą instytucją odwoławczą jest Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, jednak sprawy związane z deportacją rzadko trafiają na jej wokandy.

   

  Konsulat Generalny w Edynburgu informuje, że udzielone informacje nie są interpretacją bądź wykładnią prawa miejscowego, są ogólnie dostępne na stronie Home Office oraz na stronach porad prawnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: